تعاونی‌های زنان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت: این صندوق تا ۵۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه را برای شرکت‌های تعاونی زنان بدون دریافت

بیشتر بخوانید