وزیر نیرو در بیرجند:طرح آبرسانی از محمدشهر به بیرجند نیازهای آبی این شهر را برطرف می‌کند

وزیر نیرو گفت: طرح آبرسانی از محمدشهر به بیرجند، تا سال ۱۴۰۵ نیازهای آبی این شهر را تامین می‌کند. به

بیشتر بخوانید