تصویب طرح تدقیق ICZM مناطق ساحلی هرمزگان و جزیره ابوموسی

طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) هرمزگان تصویب شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، فریدون

بیشتر بخوانید