با هدف تصفیه اضطراری فاضلاب مازاد؛تصفیه‌خانه فاضلاب اضطراری در جنوب تهران احداث می‌شود

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران از طرح احداث تصفیه‌خانه فاضلاب اضطراری در جنوب تهران خبر داد. به گزارش

بیشتر بخوانید