ایران؛ کشور پیشرو در تولید نقشه های الکترونیکی دریایی

رئیس‌ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه هیدروگرافی و تولید نقشه های الکترونیکی دریایی ، یک

بیشتر بخوانید