سیدمهدی طبیب زاده در ستاد عالی پسته کرمان؛فعالان صنعت پسته خواستار تسهیل صادرات هستند

سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در ستاد عالی پسته این استان گفت: با افزایش تولید محصول پسته و همچنین

بیشتر بخوانید