مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرد :تاکید بر تامین و تخصیص سهم 40 درصدی تسهیلات به واحد های تولیدی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت :40 درصد از تسهیلات بانکی باید دراختیار تولید باشد وتامین زیر

بیشتر بخوانید