پرداخت 300 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون به زنان سرپرست خانوار

با امضاء تفاهم‌نامه بانک توسعه تعاون و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده: 300 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری

بیشتر بخوانید