امضای تفاهم‌‏نامه همکاری ميان بانک اقتصادنوين و کميته امداد امام خمينی

امضاي تفاهم‌‏نامه همکاري ميان بانک اقتصادنوين و کميته امداد امام خميني (ره) با امضاي تفاهم‌نامه با کميته امداد امام خميني

بیشتر بخوانید