تسطیح جاده‌ دسترسی روستاييان نورآباد توسط منطقه فارس

تسطیح جاده‌ی دسترسی مجاورین خط لوله در روستای تل انجیر از توابع بخش مرکزی نورآباد توسط واحد ترابری منطقه فارس

بیشتر بخوانید