عضو کمیسیون برنامه مجلس مطرح کرد:
امکان بازپس‌گیری حق عضویت پرداختی ایران به صندوق بین‌المللی پول

کارشکنی آمریکا در روند دستیابی به منابع مالی برای مقابله با کرونا که مصداق «تروریسم بهداشتی» است، کارامدی صندوق بین‌المللی

بیشتر بخوانید