بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی به مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال امضا شد

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: قرارداد ۵۰هزار میلیاردی سازمان بنادر و دریانوردی با بخش

بیشتر بخوانید