ترمیم 204 كيلومتر از آب‌بردگی‌های حریم خطوط انتقال نفت منطقه شمال‌شرق

عملیات ایمن سازی و ترمیم آب‌بردگی 204کیلومتر از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در منطقه شمال‌شرق با موفقیت انجام شد. به

بیشتر بخوانید