وزیر راه و شهرسازی:سهم ریل از ترانزیت کالا ۱۵ درصد است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکنون سهم ریل از ترانزیت کالا ۱۵ درصد است، گفت: برای افزایش سهم

بیشتر بخوانید