رئیس اداره توافقنامه‌های بین المللی سازمان بنادر :
آموزش آخرین قوانین و مقررات ترانزیت و گمرک در فرآیندهای بندری

رئیس اداره توافقنامه‌های بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی از تازه ترین اقدام آموزشی این سازمان با عنوان « آشنایی

بیشتر بخوانید