تا پایان سال جاری؛
ترانزیت بنزین، نفت گاز ممنوع شد

با تصمیم هیئت وزیران، ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا

بیشتر بخوانید