رحمانی خطاب به مدیران وزارت صمت:صدور بخش نامه های تکراری را کاهش دهید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه، روسای سازمان‌های صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمان‌ها،

بیشتر بخوانید