تنها ۷۳ مورد تخلفات در حوزه ارزش افزوده ثبت شد

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از

بیشتر بخوانید