تخصیص پایه‌ تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اعلام کرد: سازوکار اعطای

بیشتر بخوانید