حسين مهری در جمع تولید کنندگان استان گلستان: رونق تولید با تخصیص تسهیلات سرمايه در گردش به واحدهای تولیدی

دکتر حسين مهري در ديدار با توليدكنندگان استان گلستان بيان داشت: ارائه تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي و

بیشتر بخوانید