بانک اطلاعاتی بناهای تاریخی ایجاد می‌شود

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با اشاره به ضرورت تنوع کاربری‌ بناهای آماده واگذاری به

بیشتر بخوانید