نماینده سابق اصفهان:
انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تغییر مدیرعامل آن است

نماینده سابق استان اصفهان گفت: هدف از تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، تغییر مدیرعامل آن است. کاش نمایندگان به

بیشتر بخوانید