بی تاثیری تحریم آمریکا در صادرات فولاد اسفراین

مدیرکل گمرک خراسان شمالی با اشاره به تحریم فولاد اسفراین توسط آمریکا گفت: این تحریم تاکنون هیچ اثری در صادرات

بیشتر بخوانید