حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی به علت تحریم‌ها مسدود شد

بانک‌های مالزی به علت تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا به بستن حساب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی اقدام

بیشتر بخوانید