با تلاش محققان کشورتولید نانوذراتی برای صنایع آرایشی-بهداشتی انجام شد

محققان یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفق به طراحی و سنتز نانوذراتی

بیشتر بخوانید