تکذیب کاهش فشار گاز در پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مشکل کمبود گاز در کشور وجود ندارد و کاهش فشاری نیز در مخازن پارس

بیشتر بخوانید