تامین 99 درصد تجهیزات سدسازی از تولیدات داخل

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ۹۹ درصد تجهیزات سدسازی و شبکه از تولیدات داخلی تامین می‌شود. به گزارش

بیشتر بخوانید