۲ مصدوم ریزش معدن در بجستان با اورژانس هوایی امدادرسانی شدند

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد در استان خراسان رضوی گفت: ۲ مصدوم حادثه ریزش معدن

بیشتر بخوانید