وزیر برق سوریه:افزایش استفاده از تجهیزات ایرانی برای بازسازی صنعت برق سوریه

وزیر برق سوریه گفت: با توجه به اینکه بیش از 50 درصد سیستم برق سوریه توسط گروه‌های تروریستی تخریب شده

بیشتر بخوانید