آمادگی ساتکاب برای تامين تمامی نيازهای تجهيزاتی آب و برق تاجيكستان

مديرعامل شركت ساتكاب در دیدار با وزیر آب و انرژی تاجيكستان از آمادگی کامل این شرکت برای تامين تمامی نيازهای

بیشتر بخوانید