استخدام ۱۲ هزار فرزند شهید و جانباز در دولت

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: رییس این سازمان هیچ اظهارنظری در رابطه با اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان

بیشتر بخوانید