توافق ایران و تاجیکستان برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی دو کشور

وزیر نیرو گفت: براساس توافق امروز با وزیر آب و انرژی تاجیکستان به عنوان رییس تاجیکی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی

بیشتر بخوانید