سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی امروز واریز می‌شود

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: سهمیه بنزین آژانس‌های اینترنتی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بر اساس پیمایش خواهد بود،

بیشتر بخوانید