نامه ایران به سازمان بین‌المللی دریانوردی

سفیر ایران در لندن از ارسال نامه رسمی به سازمان بین‌المللی دریانوردی و ابراز نگرانی عمیق از تهدید اخیر آمریکا

بیشتر بخوانید