در راستای تنظیم بازار
واردات پنج هزار تن لیموترش به ایران

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد که طی روزهای آینده بیش از پنج هزار تن لیموترش وارد کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید