سیستم خرید و فروش مجازی تعاونی مصرف سازمان بنادر راه‌اندازی شد

سیستم خرید و فروش مجازی مصرف سازمان بنادر با هدف ارائه خدمات اینترنتی فی مابین تعاونی های مصرف کل سازمان

بیشتر بخوانید