تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با مدیریت بهینه منابع ارزی امکان پذیر است

رئیس کل بانک مرکزی مدیریت بهینه منابع ارزی بدلیل شرایط تحریم را از موضوعات اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و

بیشتر بخوانید

دکترهمتی :تامین نقدینگی تولید و ارز برای کالاهای ضروری، دغدغه های اصلی بانک مرکزی است

تأمین نقدینگی تولید و تأمین ارز کالاهای ضروری کشور مهمترین دغدغه بانک مرکزی در سال جاری است. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید