اهمیت تامین مواد اولیه شرکت‌های فولاد سازی در اکتشاف ذخایر پنهان معدنی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صمت با اشاره به اهمیت حوزه اکتشاف در کاهش هزینه‌ها، بر ضرورت شناسایی

بیشتر بخوانید