غفلت از تامین سنگ‌آهن، لطمه به تولید فولاد کشور

بدون شک، غفلت از استراتژی تامین سنگ‌آهن، به روند تولید فولاد کشور لطمه وارد می‌کند و تاثیر نامطلوبی بر فروش

بیشتر بخوانید