مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صمت در بازدید از ایران خودرو:
ضرورت شفاف سازی در روند تولید،عرضه و تامین خدمات خودرویی گروه های بزرگ خودروسازی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از مرکز تحقیقات،

بیشتر بخوانید