مینو محرز : اقدام فولاد مبارکه در دوره کرونا دست مریزاد دارد

کارشناسان حوزه سلامت کشور در این روزهای سخت کرونایی معتقدند اگر حمایت شرکت فولاد مبارکه در تامین اکسیژن رایگان بیمارستان

بیشتر بخوانید

فولاد هرمزگان تامین اکسیژن بیمارستان کودکان را بعهده گرفت

مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی کودکان بندرعباس گفت: با تأمین مخزن 10500 لیتری اکسیژن، تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان کودکان

بیشتر بخوانید