تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانی توسط فولاد مبارکه دست مریزاد دارد

عضو کمیته کشوری کرونا گفت: شرکت فولاد مبارکه با تامین رایگان اکسیژن مراکز درمانی اقدامی خداپسندانه انجام داد و باید

بیشتر بخوانید