آغاز به‌کار کمیته بازرسی دستورالعمل‌های کاربردی در تاسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب

کمیته بازرسی جاری‌سازی دستورالعمل‌های کاربردی در تاسیسات و خطوط لوله با هدف بررسی، اصلاح، یکسان‌سازی و روزآمد شدن در حوزه

بیشتر بخوانید