مقام صندوق بین المللی پول: تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی “کاملا جدی”است

رییس بخش سیاستگذاری و بررسی راهبردی صندوق بین المللی پول در اظهاراتی تاثیر پاندومی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را

بیشتر بخوانید