افتتاح ساختمان گمرک در نمایشگاه بین المللی، تأمین قطعات و تجهیزات بخش تولید است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: جهت گیری کلی گمرک مستقل در نمایشگاه بین اللملی، محدود به تأمین

بیشتر بخوانید