فولادگر بیان کرد
تأمین همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد از پرداخت بدهی های دولتی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه ٩٩ از محل پرداخت بدهی های دولتی

بیشتر بخوانید