مشاور رئیس اتاق تعاون ایران :۳ دلیل بروز بیکاری گسترده بین جامعه فارغ التحصیلان

مشاور رئیس اتاق تعاون کشور گفت: مدرک گرایی رواج یافته است. عدم مهارت کافی دانشجویان، عدم ارتباط شبکه ای بین

بیشتر بخوانید