ارزش بیمه نامه های صندوق بیمه معدن از 1100 میلیارد تومان عبور کرد

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: ارزش بیمه نامه هایی که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی امسال صادر می

بیشتر بخوانید