ثبت درخواست بیمه بیکاری کارگران غیر حضوری شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران بیکار مشمول قانون کار برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری

بیشتر بخوانید