توان صدور بیمه‌نامه معادن ۷ برابر می‌شود

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: افزایش ۳.۵ برابری سرمایه این صندوق از ۱۴۲ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد

بیشتر بخوانید